impressum
Pasty z efektem gipsowym

Efekt gipsowy i efekt śniegu pokazują nieznaną dotąd w ofercie past dekoracyjnych cechę – a mianowicie lekkie puchnięcie pasty po jej nałożeniu.
Z pomocą tej właściwości dziecinnie łatwe staje się wyczarowanie miękkich pejzaży zimowych z wyczuwalnymi pagórkami śniegu.
Efekt gipsowy jest dostępny w wielu kolorach, które mogą być ze sobą mieszane w dowolnych proporcjach.

Zastosowanie:

  • modelarstwo
  • malarstwo
Transparentne pasty

Przezroczysta pasta konturowa otwiera - z uwagi na jej cechy: doskonałą stabilność, łatwe stosowanie, zupełną przezroczystość - całkowicie nowe możliwości tworzenia.
Prowadząc nawet najcieńsze linie osiąga się precyzyjne struktury o wielu światłoodpornych zabarwieniach – także w obszarze trójwymiarowym. Wszystko to osiągane jest praktycznie bez udziału rozpuszczalników (˂1% składu), dzięki bazującym na wodzie składzie pasty.
Zastosowanie:

  • do prac hobbystycznych i artystycznych
  • ozdób świątecznych
witraży
Inne pasty reliefowe
Pasty o wysokim połysku

Pasta przezroczysta

Efektem pracy nad naszym pierwszym produktem było opracowanie całkowicie przezroczystej a jednocześnie elastycznej w swej strukturze pasty do zastosowań we wnętrzach, pozwalającej na tworzenie delikatnych struktur trójwymiarowych. Umożliwia ona mostkowanie i  przeplatanie ze sobą wałków pasty.

Elastyczność strukturalna oznacza przy pracy z produktem stabilność kształtu przy jednocześnie niskiej lepkości. Stabilność ta gwarantuje, nawet po wyschnięciu, zachowanie kształtu naniesionego np. za pomocą dysz reliefowych.

Jednocześnie niska lepkość pozwala na profesjonalną pracę z produktem, ponieważ tylko kiedy ciśnienie przy nakładaniu pasty jest niskie i stabilne, możliwe jest dokładne dozowanie także za pomocą małych dysz o drobnych strukturach, bez pęcznienia wytwarzanego wałka pasty – a dopiero to pozwala w ogóle na powstawanie takich struktur.

Wysoka lepkość strukturalna uniemożliwia kapanie pasty z dozownika po zaaplikowaniu. Wszystkie pasty firmy DEKORLACKSYSTEME powstają na bazie wodnej i nie podlegają obowiązkowi oznaczania. Nie posiadają też punktu zapłonu, tak więc przy pracy z nimi nie ma potrzeby stosowania specjalnych środków ostrożności z punktu widzenia przepisów ppoż. Od niedawna produkty nasze nie zawierają praktycznie rozpuszczalników, a tym samym nie są szkodliwe dla wód gruntowych i nie podlegają klasyfikacji z uwagi na szkodliwość dla środowiska naturalnego.

Pasty schną w sposób naturalny. Przyspieszenie tego procesu jest możliwe, nie przekraczając jednak temperatury 60ºC.

Szczególnie istotną cechą jakościową przezroczystych past barwionych jest ich odporność na działanie światła.

designed by andrej kulakowski
DEENITPLRU